Ajankohtaista

Virheasennot seuraavat helposti toisiaan – katkaise kehä ajoissa!

18.1.2022

Vammaisten lasten kanssa työskentelevät tuntuvat usein vaistomaisesti tietävän, että jos lapsi on yhdessä asennossa liian pitkään, lapsen keho ottaa tuon asennon ”muodon”. Jos asennon linjaus ei ole hyvä, lapselle alkaa kehittyä asentoepäsymmetriaa. Tämän vuoksi yritämme luoda ohjelman, joka tarjoaa vaihtoehtoisia asentoja päivän kuluessa ja tukee lasta epäsymmetrian estämiseksi.

Epäsymmetrian kehä

Tavoitteenamme on rikkoa epäsymmetrian noidankehä hyödyntämällä ympärivuorokautista asennon hallintaa.

Ympärivuorokautinen asennon hallinta on suunniteltu ohjelma, joka huomioi kaikki lapsen päivän mittaan käyttämät asennot ja tulee tarvittaessa väliin kehon asennon parantamiseksi tai ylläpitämiseksi edistäen samalla lapsen toiminnallisuutta ja kehitystä. Ohjelma tulee sitten ottaa osaksi lapsen arkea kotona, koulussa ja sosiaalisten aktiviteettien aikana. Kolme perusasentoa ovat makuu-, istuma- ja seisoma-asento. Asennonhallintaa tulee soveltaa kaikissa aktiviteeteissa peseytymisestä aina lattialla leikkimiseen ja pystyssä liikkumiseen.

Terveet yksilöt voivat liikkua vapaasti makuu-, istuma- ja seisoma-asentojen välillä toiminnallisissa aktiviteeteissa. Kun yksilöllä on moninaisia kuntoutustarpeita, he eivät useinkaan pysty saavuttamaan kyseisiä asentoja itse ja siten heidän aktiivinen toimintakykynsä on alentunut. Usein voi olla niin, että yksilö, jolla on moninaisia kuntoutustarpeita, on seisoma-asennossa tunnin, istuu 15 minuuttia ja on makuullaan seitsemän tuntia yhden päivän aikana.  Koska tunnemme pitkittyneen istumisen vaikutukset, paljon huomiota on kiinnitettävä istuinjärjestelmiin. Tiedämme, että hyvin tukeva istuin tarjoaa käyttäjälleen vakaan asennon istuessa luoden siten hyvän perustan toiminnallisuudelle ja edistäen aktiivista osallistumista päivittäisiin toimiin.

Asentosuunnat

Makuuasento
Pää keskellä ja mukavasti.
Selkäranka suorassa, tuki sivuilta tarpeen mukaan.
Lonkat ja polvet taivutettuina ja alaselkä neutraaliasennossa, tuki polvien alla tarpeen mukaan.
Jalat avoinna ja  pehmuste polvien välissä tarpeen mukaan.
Nilkat neutraaliasennossa, lepolastat tarpeen mukaan.
Olkapäät eteenpäin ja tuettuna.
Istuma-asento
Pää keskellä ja mukavasti.
Selkäranka suorassa, tuki sivuilta tarpeen mukaan.
Lonkat ja polvet taivutettuina ja alaselkä neutraaliasennossa, tuki polvien alla tarpeen mukaan.
Jalat avoinna neutraaliasennossa, pehmuste polvien välissä tai sivulla tarpeen mukaan.
Nilkat neutraaliasennossa, lepolastat tarpeen mukaan.
Olkapäät eteenpäin ja tuettuna.
Seisoma-asento
Selkäranka suorassa.
Lonkat suunnattuina eteenpäin.
Neutraali lantioJalat tukevasti maassa.
Lonkat ja polvet anatomisesti lantion alla.
Yläraajat sivuilla tai käytössä aktiviteetissa.

Tavoite kaikissa asennoissa on aina neutraali vartalo.

Kun vartalo ei ole tuettuna, painovoima tunnetusti vaikuttaa asentoon negatiivisesti, jos henkilö ei pysty aktiivisesti ylläpitämään asentoa.Tällaisista asennoista tulee tottumuksia ja välttämättömiä ja lopulta seurauksena on epäsymmetriaa, joka ei ole korjattavissa. Lapsen kasvaessa haitalliset asennot voivat muuttaa lapsen kehon muotoa. Tämä johtaa usein yksilöllisten asennon tuennan apuvälineiden tarpeeseen.

Otetaanpa myös huomioon, kuinka paljon aikaa henkilöt, joilla on moninaisia kuntoutustarpeita viettävät seisoma-asennossa. Useimmiten se ei ole riittävästi, eli he ovat suurimman osan päivästään asennoissa, jotka johtavat nivelten liikelaajuuksien pienenemiseen, lyhentyneisiin lihaksiin ja lihasheikkouteen. Tämä aiheuttaa lopulta muutoksia selkärankaan ja lonkkiin. Se voi myös johtaa hengitys-, ruuansulatus- ja ulostusvaikeuksiin, toimintakyvyn heikkenemiseen ja kipuun.

Kun arvioimme erityistarpeista lasta, on tärkeää, että emme tarkastele ainoastaan hänen asentoaan arvion aikana. Meidän on otettava huomioon kaikki hänen päivittäisen elämänsä osa-alueet: perhe/koti, koulu ja vapaa-aika. Kun tarjoamme vaihtoehtoja lasten asennon tukemiseen, emme paranna ainoastaan heidän asentoaa vaan myös heidän sosiaalisia ja kommunikaatiomahdollisuuksiaan. Ympärivuorokautisen asennon hallinnan apuvälineet ovat olennaisia lapsen elämänlaadun kannalta.

Lisätietoa ympärivuorokautisesta asennon hallinnasta (englanniksi):

Artikkeli on julkaistu alkujaan englanniksi täällä.

Lue artikkelisarjan toinen osa: Lantion rooli asennon hallinnassa
Lue artikkelisarjan kolmas osa: Suunnitelmallinen asennon hallinta lantion neutraaliasennon tukemiseksi