Ajankohtaista

Hoito- ja siirtotilanteiden hyvä ergonomia on kaikkien etu

13.10.2022

Hyvä ja turvallinen ergonominen siirtotilanne rakentuu asiakkaan voimavarojen aktivoinnista, hyödyntämisestä ja huomioimisesta, avustajan turvallisista työtavoista sekä oikeiden työvälineiden valinnasta oikeisiin tilanteisiin. Tällöin asiakkaan toimintakyky säilyy pidempään ja avustajan työ on tutkitusti kevyempää. 

Panostamalla koulutukseen, jonka avulla hoitohenkilöstö pystyy käyttämään parempia työtapoja ja hyödyntämään apuvälineitä tehokkaammin, on saatu tutkimuksen mukaan vähennettyä sairauspoissaoloja sekä niihin liittyviä kustannuksia. Usein ergonomiaan liittyvät keskustelut ovat lisänneet hoitajien mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä ja tätä kautta parantaneet työhyvinvointia.

Teemme yhteistyötä eri yksiköiden fysioterapeuttien sekä ergonomiavastaavien kanssa ja koemme, että apuvälineet ja niiden käyttö on edelleen monissa terveydenhuollon yksiköissä alihyödynnetty voimavara. Tämä tulee esiin siten, että monet apuvälineet eivät ole tuttuja; joko niitä ei osata käyttää oikein tai niitä ei ole riittävästi. Myös apuvälineen käytön oikea-aikaisuudella on ratkaiseva merkitys; apuvälineestä olisi suurempi hyöty, jos sen käyttö olisi aloitettu aikaisemmin. Näihin arkihaasteisiin törmäämme säännöllisesti kentällä.

Asiakkaan aktivointi ja hoitajalle ergonomiset apuvälineet tekevät siirtotilanteesta turvallisen. Kuva: etac.com

Tukea apuvälineiden ergonomiseen käyttöön

Meillä on mahdollisuus antaa ohjausta ja apua apuvälineiden ergonomiseen käyttöön ja tuotteiden valintaan. Edustajamme ovat terveydenhuollon ammattilaisia ja osaavat neuvoa myös olemassa olevien apuvälineiden käytössä. Tarjoamme myös mahdollisuutta apuvälineiden koekäyttöön, jolloin apuvälineen valinta on optimaalinen. Koekäytön avulla voidaan myös ratkaista tilahaasteisiin liittyvät kysymykset. Tätä asiakkaidemme arvostamaa, ratkaisukeskeistä palvelua on saatavilla koko Suomen alueella.

Aktiivinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa ja saatu palaute tuotteista on mahdollistanut sen, että olemme voineet yhdessä valmistajien kanssa kehittää ja luoda uusia tuotteita ja siten palvella asiakkaitamme paremmin.

Järjestämme myös erilaisin sisällöin ergonomiakoulutuksia, jotka räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Koulutuksissamme keskitytään oikeanlaisiin työasentoihin, asiakkaan huomioimiseen voimavaralähtöisesti sekä apuvälineiden turvalliseen käyttöön.

Tutustu ergonomiavinkkivideoihimme YouTubessa
Soittolistan videoilla edustajamme näyttävät, miten hoitajan ja asiakkaan ergonomiaa voidaan tukea siirtoteline Molift Raiser Prota, suihkutuoli Reflexiä tai seisomanostin WayUp 5:tä käyttämällä.

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.