Asiantuntijalla on asiaa

Lantion rooli asennon hallinnassa

8.2.2022

Ympärivuorokautinen asennon hallinta on suunniteltu ohjelma, joka huomioi kaikki lapsen päivän mittaan käyttämät relevantit asennot. Se tulee tarvittaessa väliin kehon asennon parantamiseksi tai ylläpitämiseksi edistäen samalla lapsen toiminnallista kehitystä. Asennonhallintasuunnitelma pyrkii ottamaan neutraalin vartalon asennon osaksi kolmea ydinasentoa, jotka ovat makuu-, istuma- ja seisoma-asento. Tiedämme, että lantiolla on merkittävä rooli näissä asennoissa, joten se ansaitsee täyden huomion pyrkiessämme liittämään asennonhallintastrategioita osaksi lapsen toimintoja aina kylpemisestä lattialla leikkimiseen ja pystyssä liikkumiseen.

Mikä on asennonhallintasuunnitelman päämäärä?

Useimpien asennonhallintasuunnitelmien tavoitteena on asettaa lapsi siten, että hän voi saavuttaa ”neutraaliasennon” tai mahdollisimman pitkälle neutraalin vartalon asennon kaikissa eri asentosuunnissa. Neutraaliasennon saavuttamiseksi erityistarpeisten lasten tapauksessa on suunniteltu monia erilaisia istuinjärjestelmiä. Järjestelmät voivat vaihdella mukautetuista rattaista modulaarisiin istuinjärjestelmiin tai yksilöllisesti muotoiltuihin pyörätuolin istuimiin. Istuma-asennossa neutraaliasento tarkoittaa yleensä, että:

  • Pää on keskellä ja mukavasti
  • Selkäranka on suorassa, tuki sivulta tarpeen mukaan
  • Lonkat ja polvet ovat taivutettuina ja alaselkä neutraaliasennossa, tuki reisien alla
  • Jalat hieman erillään ja ristimättä, pehmuste polvien välissä tarpeen mukaan
  • Nilkat neutraaliasennossa
  • Olkapäät eteenpäin ja tuettuina tarpeen mukaan

Miksi tahdomme lantion neutraalin asennon?

Lantiota pidetään yleisesti hyvän asennon perustana. Tämä johtuu siitä, että lantion linjauksen ollessa pielessä, myös keskivartalon ja pään linjaus muuttuu. Jos vakauden saavuttamiseen käytetään käsivarsia ja päätä, lapsi ei pysty käyttämään muita yläraajojen taitoja esimerkiksi värittämiseen, kirjoittamiseen ja syömiseen. Heikko ylävartalon linjaus johtaa hengityksen, ruuansulatuksen ja ulostamisen vaikeutumiseen. Heikko pään hallinta voi vaikuttaa puheeseen, nielemiseen, katsekontaktiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. On uskomatonta, kuinka pelkästään lantion poikkeamisella neutraaliasennosta voi olla niin monia negatiivisia vaikutuksia.

Millaisia asentoja kohtaamme, kun lantio ei ole neutraali?

Lantioon kohdistuva epäsymmetrinen, lihasjänteydestä tai -heikkoudesta johtuva veto voi johtaa lantion epäsymmetriaan. Lantion epäsymmetrisiä asentoja ovat lantion posteriorinen kallistuminen (lantiokorin suurentunut kulma sagittaalitasossa), lantion anteriorinen kallistuminen (lantiokorin pienentynyt kulma sagittaalitasossa), lantion kierto (lantiokorin kulma horisontaalitasossa) ja lantion sivusuuntainen kallistuma (lantiokorin kulma frontaalitasossa). Tutustu aiheeseen tarkemmin Education in Motionin Pelvic and Spinal Postures -materiaalien avulla (englanniksi).

Lantiokorin posteriorinen kallistuma (lisäys lantiokorin sagittaalitason kulmassa)
Lantiokorin anteriorinen kallistuma (vähennys lantiokorin sagittaalitason kulmassa)
Lantion kierto (lantiokorin horisontaalitason kulma)
Lantion sivusuuntainen kallistuma (lantiokorin frontaalitason kulma)

Mitä syitä lantion huonon asennon taustalla on?

Kun lapsi on yhdessä asennossa liian pitkään, ei ole järkevää odottaa, että lantiossa ei tapahtuisi liikettä. Tiedämme, että kehittyvät lapset harvoin pystyvät istumaan samassa asennossa kovin pitkään: siitä voi tulla epämukavaa tai lapsi voi käydä levottomaksi tai väsyä. Siksi on huomioitava, että samoin käy myös epätyypillisesti kehittyville lapsille.

Myös perussairaudet, kuten lihasjänteys ja lihaskireys, vaikuttavat lapsen asennonsietokykyyn. Tyypillisiä syitä lantiokorin epäsymmetrioihin ovat keskivartalon epänormaali tonus, lihasheikkous tai -halvaus, kireät lihakset, rajoittuneet liikelaajuudet sekä liikkuminen tai liukuminen istuimessa.

  • Lantiokorin posteriorinen kallistuminen johtuu usein keskivartalon matalasta tonuksesta, kireistä takareisistä, rajoittuneesta lonkan fleksiosta, liian pitkästä istuinsyvyydestä tai liukumisesta.
  • Anteriorinen kallistuminen johtuu usein keskivartalon korkeasta tonuksesta, heikoista vatsalihaksista, kireistä selkälihaksista, kireistä lonkankoukistajista tai kireistä etureisistä.
  • Lantiokorin kierto johtuu usein epäsymmetrisestä lonkkien koukistuksesta, epäsymmetrisestä lihastonuksesta, alaraajojen pituuserosta ja abduktion ja adduktion rajoittuneisuudesta.
  • Lantion sivusuuntainen kallistuminen johtuu usein keskivartalon epänormaaleista reflekseistä, epäsymmetrisestä lihastonuksesta, rajoittuneesta lonkan fleksiosta, epäsymmetrisestä lihasvoimasta ja epäsymmetrisistä liikelaajuuksista.

On tärkeää tehdä täysimittainen arviointi lapsen ollessa selinmakuulla ja istuma-asennossa voima- ja jänteystasojen ja liikelaajuuksien rajoitteiden ymmärtämiseksi. Sitten voidaan määrittää ominaisuudet, joista on lapselle hyötyä. Kun komponentit on valittu, istuinjärjestelmäsuositus voidaan tehdä valitsemalla se, joka sopii parhaiten lapsen tarpeisiin. Markkinoilla on useita istuinjärjestelmiä, joten on erittäin tärkeää, että valittu järjestelmä tarjoaa keinon pitää lantiokori neutraaliasennossa siten, että lapsella on parhaat edellytykset toimintoihin.

Lähteet

Education in Motion (Ed.). (n.d.). Pelvic & Spinal Postures: Education in Motion. Sunrise Medical. https://www.sunrisemedical.com/education-in-motion/resources/seating/pelvic-and-spinal-postures.

Gilmour, J., & Finney, L. (n.d.). Maximising Function: Pelvic Positioning Belts A review of evidence and best practice. Leckey Clinical. https://www.leckey.com/clinical.

Lange, M. L., Lange, M. L., & Lange, A. M. L. (2018, September 7). 4 Common Problems with Wheelchair Pelvic Positioning-And Their Solutions. MedBridge Blog.

Kirjoitus on julkaistu alkujaan englanniksi täällä.

Lue artikkelisarjan ensimmäinen osa: Virheasennot seuraavat helposti toisiaan – katkaise kehä ajoissa!

Lue artikkelisarjan kolmas osa: Suunnitelmallinen asennon hallinta lantion neutraaliasennon tukemiseksi