Instrumenttien huolto- ja korjauspalvelu

Laatu säilyttää arvonsa ja vähentää kustannuksia. KLS Martin -huoltotiimin avulla voit olla varma, että instrumenttisi ovat hyvissä käsissä. Korkeasti koulutetut kirurgisia instrumentteja huoltavat teknikot löytävät oikean ratkaisun jokaiseen korjattavaan instrumenttiin.

Vastaanotetuille instrumenteille tehdään ensin kannattavuusanalyysi. Jos siinä ilmenee, että korjaus ei kannata tai ei ole mahdollista, annamme kohtuullisen tarjouksen sopivista korvaavista tuotteista.

Korjaamme omien KLS Martinin tuotteidemme lisäksi myös muiden valmistajien instrumentteja.

KLS Martin marRep Service hoitaa kaikkien valmistajien instrumenttien korjaustyöt. Poikkeuksena tähän ovat tuotteet, joita KLS Martin marRep Service ei voi korjata teknisistä tai patenttilakeihin tai vastuuvelvollisuusongelmiin liittyvistä syistä.

Tarvitseeko KLS Martin-instrumenttinne huoltoa? Täytä lomake ja lähetä ne huoltoon
Do your KLS Martin instruments need service? Fill out the form and send them to service

Scanlan- ja Teleflex-instrumenttien korjauslomake

KLS Martinin pesu- ja sterilointitodistus (pdf)

Scanlanin pesu- ja sterilointitodistus (pdf)

Teleflexin pesu- ja sterilointitodistus (pdf)

Esite: KLS Martin marRep leikkausinstrumenttien korjauspalvelu

Berner Medicalin teknisen tuen ja huollon asiakaspalvelu

lab.huolto@berner.fi
puh. +358 20 690 761
(ma-pe 9-15, kiireelliset vikailmoitukset klo 14-16 Bernerin vaihteen kautta puh. +358 20 791 00)

KLS Martin marRep Servicen edut käyttäjille

  • Instrumentit säilyttävät arvonsa yhtäjaksoisesti ja pidempään.
  • Integroitu korjaus ja vaihto.
  • Todistettavaa laatua ainutlaatuisen merkinnän ansiosta.
  • Logistiset periaatteet varmistavat nopean saatavuuden.
  • Kaikkien korjausten suorittaminen samassa paikassa pidentää instrumenttien käyttöikää, mikä vähentää kustannuksia ja parantaa läpinäkyvyyttä.

Laatu ja takuu

KLS Martin marRepin suorittamilla palveluilla on kuuden kuukauden takuu.

Korjauksen kesto

KLS Martin marRep pyrkii pitämään vakiotuotteiden käsittelyajan mahdollisimman lyhyenä, jotta korjattavat tuotteet olisivat käytettävissä nopeasti. Urakoitsijan on yhdessä asiakkaan kanssa selkeästi määritettävä eri instrumenttien (erikoisinstrumenttien) korjauksen kesto.


Merkintä

Jotta KLS martinin marRep-palvelun antaman instrumentin arvo säilyy ja pystytään todistamaan. Kaikki korjatut instrumentit merkintään erikseen“marRep” -merkinnällä, josta löytyy kuukausi ja vuosi.

Korjausprosessi – esimerkkinä puristimet