Medicalin huoltopalvelut - herokuva

Medicalin huoltopalvelut

Tervetuloa Berner Medicalille, oikea paikka huoltotarpeissasi kautta Suomen. Olemme erikoistuneet lääketieteellisten laitteistojen sekä apuvälineiden korjauksiin ja määräaikaishuoltoihin, mutta meiltä löytyy asiantuntemusta myös muihin laitteisiin.

Erityisosaamisemme – laadukkaat ja asiakaslähtöiset valtakunnalliset kunnossapitopalvelut

Berner Medical on erikoistunut lääketieteellisten laitteiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden myyntiin, huoltoon, korjaukseen ja asennukseen.

Bernerin toiminta on asiakaskeskeistä ja korkealaatuista. Yrityksemme on tehnyt tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon laitosten, sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon organisaatioiden kanssa vastatakseen heidän tarpeisiinsa ja vaatimuksiinsa mahdollisimman tehokkaasti.

Laajat resurssit ja kalusto

Berner Medicalilla on palveluksessa yli 40 ammattitaitoista huoltoteknikkoa ja yli 25 varusteltua ajoneuvoa, joilla on edellytykset suorittaa huoltoja maanlaajuisesti.

Laaja kattavuus

Kuudella strategisesti sijaitsevalla huoltopisteellä ympäri Suomen varmistamme kattavan palvelun koko maassa.

Suorituskyky

VVuosittain suoritamme huoltopalveluita yli 50 000 laitteelle.

Nopea asiakastuki

Käsittelemme yli 25 000 asiakaspalvelupuhelua vuosittain ja osaamme organisoida nopean ja tehokkaan avun.

Nopea huoltovaste

Bernerillä ymmärrämme huoltotarpeiden kiireellisyyden. Siksi otamme yhteyttä huollon tilaajaan huoltoteknikon toimesta 24 tunnin sisällä.

Hyödyt asiakkaalle

 • Tehokkuus:
  • Mobiilisovelluksen QR-tunnisteet ja kuvat, lisäävät ensikorjausastetta
  • Laitekannan käyttöasteen maksimointi ennakoivalla huollolla
  • Laitteiden elinkaaren pidentäminen
  • Henkilökunta voi keskittyä hoivatyöhön
  • Nopea vasteaika
 • Selkeys:
  • Selkeä ja vaivaton kanava vikapyynnöille
  • Korjauksen läpimenon läpinäkyvyys
  • Laiteseurantajärjestelmän kautta näkyvyys laitekantaan ja sen huoltohistoriaan
  • Käyttöohjeiden saatavuus laiteseurannasta
 • Turvallisuus:
  • Huollon vaatimustenmukaisuus (laitevalmistajan vaateet)
  • Lakisääteisten vaatimusten täyttyminen (719/2021)
  • Huollon vaatimuksen mukaisuuden osoittaminen (dokumentointi)
  • Laiteturvallisuuden osoittaminen koeponnistuksilla, mittauksilla ja toiminnan testauksilla
  • Vastuu laitekannan huollosta on ammattilaisilla, joilla on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus