Ajankohtaista

Pulsoiva tila painehaavojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa

17.11.2020

Pulsoiva tila (CuroCell® A4 CX20) painehaavojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa: kliininen tutkimus kymmenessä belgialaisessa hoitokodissa

*Pääset tutkimukseen tästä (englanniksi)

Tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia luokan II-IV painehaavojen (sisältäen epäillyt syväkudosvammat ja luokittelemattomat painehaavat) kumulatiivista esiintyvyyttä sekä painehaavaluokkien III-IV kehitystä hoitokodin asukkaiden sakraalialueella (sisältäen ristiluu, istuinluu ja suoliluu) 30 päivän seurantajaksolla.

Toisena tavoitteena oli tutkia luokan I painehaavojen esiintymistä sekä sairaanhoitajien ja asukkaiden käyttökokemuksia tuotteesta. Tutkittavat kuuluivat korkean riskin ryhmään.

Tutkimus toteutettiin Belgiassa 10 hoitokodin ja 40 henkilön otannalla kohorttitutkimuksena, Gentin yliopistollisen sairaalan toimesta 4.1-15.10.2019, CuroCell A4 CX20 -patjalla pulsoivaa tilaa käyttäen.

  • Tutkimukseen osallistuneiden tuli olla yli 65-vuotiaita korkean riskin potilaita (Braden-luokitus ≤12 ).
  • Tutkimuksen kontraindikaationa oli lääketieteellinen este asentohoidolle, alle  30 päivän vuodelepo tai elinajanodote.

Tutkimuksen tulokset:

  • Tutkittavasta ryhmästä yhdelle muodostui painehaava = 2,5 % (1/40).  Aiemmissa  tutkimuksissa painehaavaesiintyvyys välillä 2,5 % – 39,4 %. On huomioitava, että kyseessä on erittäin korkean riskin potilaat.
  • Yleinen mukavuus arvioitiin erittäin hyväksi tutkimukseen osallistuneiden ja hoitajien toimesta. 
  • Keskusyksikköä pidettiin erittäin hiljaisena.
  • 83 % käyttäjistä piti tutkimuspatjaa parempana kuin aiemmin käytössä olleita hoitopatjoja.

Yhteenveto: 

Tutkimus todistaa pulsoivan tilan ehkäisevän ja hoitavan luokan II-IV painehaavoja.

Painehaavojen esiintyvyys luokassa II-IV oli pulsoivaa tilaa käytettäessä 2,5 %, mikä on matalampi verrattuna useimpiin aikaisempiin tutkimuksiin.

Suurin osa luokan III-IV painehaavoista pysyi vakaana tai niissä tapahtui paranemista tutkimuksen aikana.

Lähteet:
Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.

EN ISO 11201 ”Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.

ISO 16603 “Resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126, ”performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents”.

SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

ISO 3746:2010 ”Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane”.

Dr. Peter Worsley, Dr. Luciana Bostan and Professor Dan Bader. Investigation of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during three mattress modes. Unpublished manuscript. University of Southampton, 2018.

Beeckman D., Van Hecke A., Verhaeghe S., Van Damme N., Manderlier B., Zwaenepoel E. The use of a fully automated pulsating support system (CuroCell® A4 CX20) in pressure ulcer prevention and treatment: a clinical test in 10 Belgian nursing homes, International Wound Journal. Gent University, 2019.

Tutustu Curocell A4-patjaan 

Tästä linkistä pääset katsomaan EPUAPin puheenjohtaja Prof. Dimitri Beeckmanin webinaarin (2020) Gentin yliopistollisen sairaalaan tutkimuksesta ja sen tuloksesta. (webinaari on tallenne)

Mitä pulsoiva tila tarkoittaa?

Pulsoivassa tilassa patja toimii kuin vaihtuvapaineinen patja, mutta perinteistä vaihtuvapaineista hienovaraisemmin, vähentäen piikkipaineita. Se optimoi paineen jakautumista, käyttömukavuutta ja pyrkii mahdollistamaan, mahdollisimman optimaalisen verenkierron kudoksiin, sekä mukailemaan kehon luonnollista liikettä.

Curocell A4 patjassa olevat toiminnot:

Perinteinen vaihtuvapaineinen tila
Pulsoiva tila
Minimipainetila