Arvontojen säännöt

Järjestäjä
Berner Oy, PL 22, 00811 HELSINKI.

Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta Berner-konsernin työntekijöitä.

Osallistumisaika
Osallistumisaika on mainittu kunkin arvonnan yhteydessä.

Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan toimimalla kunkin arvonnan yhteydessä esitetyllä tavalla (esim. kommentoimalla, vastaamalla kysymykseen tms.).

Palkinto ja sen lunastaminen
Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja. Palkinto on yksilöity kunkin arvonnan yhteydessä.
Palkinnot toimitetaan voittajille sähköpostitse tai postitse Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

Palkinnon arvonta
Palkinto arvotaan ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Verot
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnosta.

Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä: https://www.berner.fi/privacy-policy/asiakasrekisteri/
Käytämme sivustolla evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi ja varmistaaksemme sivuston toimivuuden.

Järjestäjän vastuu
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän, sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta ja mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä voi keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.
Kun kyseessä on Facebookissa tai Instagramissa järjestettävä arvonta, Facebook tai Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Facebookiin tai Instagramiin.