Aistihuone

on fyysisesti ja kognitiivisesti esteetön tila, jossa aistiärsykkeiden määrää on mahdollista muokata käyttäjän tarpeisiin nähden sopivaksi ja haluttua tarkoitusta palvelevaksi. Aistihuone sopii kaikkialle ja kaiken ikäisille ja tasoisille käyttäjille!

Aistihuoneet ovat osa laajempaa teknologiaratkaisuiden tuoteryhmää, jota myy Berner Medicalin asumispalvelut- ja perusterveydenhuollon myyntiryhmä. Pääasiallisia käyttökohteita ovat mm. sairaalat, hoivakodit, päivätoimintakeskukset, koulut sekä päiväkodit, mutta myös muut työelämän arkiset haasteet tunnistavat yritykset ja organisaatiot -aistiyliherkkiä työvoimasta on valtakunnalisesti n. 20%; avokonttoripäivän katkaisu käynnillä vaikkapa ranta-aallokossa voi palauttaa työtehoa merkittävästi. Työpaikalla alasta riippumatta tämä innovatiivinen tila on investointi ihmisten hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Interaktiivisen aistihuoneen hyödyt ulottuvat laajemmasta kuntoutus- ja opimiskäytöstä, stressinhallinnasta ja mielen rauhoittamisesta aina luovan ajattelun stimulointiin. Sen avulla voidaan parantaa keskittymistä, lievittää jännitystä sekä tukea työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvointia kaikissa ympäristöissä.

Aistihuoneet ovat osa laajempaa teknologiaratkaisuiden tuoteryhmää, jota myy Berner Medicalin asumispalvelut- ja perusterveydenhuollon myyntiryhmä. Pääasiallisia käyttökohteita ovat mm. sairaalat, hoivakodit, päivätoimintakeskukset, koulut sekä päiväkodit, mutta myös muut työelämän arkiset haasteet tunnistavat yritykset ja organisaatiot -aistiyliherkkiä työvoimasta on valtakunnalisesti n. 20%; avokonttoripäivän katkaisu käynnillä vaikkapa ranta-aallokossa voi palauttaa työtehoa merkittävästi. Työpaikalla alasta riippumatta tämä innovatiivinen tila on investointi ihmisten hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Aistihuoneet ovat osa laajempaa teknologiaratkaisuiden tuoteryhmää, jota myy Berner Medicalin asumispalvelut- ja perusterveydenhuollon myyntiryhmä. Pääasiallisia käyttökohteita ovat mm. sairaalat, hoivakodit, päivätoimintakeskukset, koulut sekä päiväkodit. Aistihuoneesta hyötyvät myös muut työelämän arkiset haasteet tunnistavat yritykset ja organisaatiot -valtakunnalisesti aistiyliherkkiä työvoimasta on 20% ja avokonttoripäivän katkaisu käynnillä vaikkapa ranta-aallokossa voi palauttaa työtehoa merkittävästi. Työpaikalla alasta riippumatta tämä innovatiivinen tila on investointi ihmisten hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Aistihuoneet ovat osa laajempaa teknologiaratkaisuiden tuoteryhmää, jota myy Berner Medicalin asumispalvelut- ja perusterveydenhuollon myyntiryhmä. Pääasiallisia käyttökohteita ovat mm. sairaalat, hoivakodit, päivätoimintakeskukset, koulut sekä päiväkodit, mutta myös muut työelämän arkiset haasteet tunnistavat yritykset ja organisaatiot -aistiyliherkkiä työvoimasta on valtakunnalisesti n. 20%; avokonttoripäivän katkaisu käynnillä vaikkapa ranta-aallokossa voi palauttaa työtehoa merkittävästi. Työpaikalla alasta riippumatta tämä innovatiivinen tila on investointi ihmisten hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Interaktiivisen aistihuoneen hyödyt ulottuvat laajemmasta kuntoutus- ja opimiskäytöstä, stressinhallinnasta ja mielen rauhoittamisesta aina luovan ajattelun stimulointiin. Sen avulla voidaan parantaa keskittymistä, lievittää jännitystä sekä tukea työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvointia kaikissa ympäristöissä.

Asiantuntijamme laativat yksityiskohtaiset aistihuonesuunnitelmat kattavan aistiympäristön luomiseksi. Aistitila mukautetaan käytettävissä olevaan tilaan, terapiatavoitteisiin ja käyttäjien erityistarpeisiin. Kaikki aistihuoneasennukset ovat erilaisia ja niissä pyritään huomioimaan asennuskohteen sekä näkyvät että käsitteelliset erityisominaisuudet. Huomioitavia seikkoja ovat mm. erilaisten kalusteiden, kuten pistorasiat seinällä ja tuuletuskanavat katossa, sijainti, ikkunoiden tuoma valo ja tilan pimentäminen, akustiikka ja sen parantaminen sekä huoneen koko, muoto ja käyttäjäryhmä ja sen tarpeet yleensä. Pienin toteuttamamme aistihuoneasennus on kokoluokkaa 7 m2 ja suurin n. 70 m2.

SHX-aistihuoneessa korostuu käytön helppous ja monipuolisuus kautta linjan. Ohjausohjelmassa voidaan helposti muokata olemassa olevaa sisältöä. Ohjaussivuille voidaan määrittää jäsennetysti eri sivunäkymiin haluttu solumäärä ja jokaiselle solulle voidaan määritellä halutut toiminnot, jotka suoritetaan kun siihen kohdistuu valinta joltakin ohjauslaitteelta. Toiminnot voivat olla kuvaa, ääntä, valoa tai muiden elementtien toimintaa toteutettuna välittömästi tai ajastetusti. Video- ääni- ja kuvatiedostot voivat olla paikallisia tiedostoja tai vaikkapa Youtube-video. Soluihin saadaan yhdistettyä niin haluttaessa myös puhesynteesi, joka toistaa solun kuvauksen tehosteena.

Aistihuoneen elementit

SHX-aistihuone on rakenteeltaan modulaarinen ja siihen voidaan lisätä elementtejä, kuten valaistusta ja efektilaitteita.
Tutustu SHX-järjestelmän elementteihin!

Aistihuoneen hankinta

Aistihuoneen hankinta alkaa asiakkaan Aistihuoneen hankinnan aloituspisteenä on asiakkaan tunnistama tarve. Projekti etenee toteutukseen vuoropuheluna asiakkaan ja Bernerin asiantuntijan välillä.
Kuuntele asiantuntijaamme sekä asiakastamme, jotka kertovat aistihuoneen hankinnasta ja käytöstä

Pohdit sitten täysimittaisen aistihuoneen tai -tilan luomista tai haluat tuoda yksinkertaisen, rauhoittavan elementtikokonaisuuden yleisen tilan nurkkaukseen, tämän sivun kuvista sekä alta linkeistä löydät esimerkkejä erilaisista SHX-aistiratkaisuista, joita on onnistuneesti toteutettu yli 15 eri maassa -Suomessa jo yli 100 toteutusta ja niitä on toteutettu hyvin erilaisiin ja eri kokoisiin tiloihin. Kaikki toteutukset ovat yksilöllisiä ja modulaarisia -ne suunnitellaan yhdessä käyttäjien tarpeen mukaan Bernerin asiantuntijoiden kanssa ja keskustelun tueksi toteutetaan mallikuvat toteutuksesta. Modulaarisuus mahdollistaa tilan myöhemmän päivittämisen.

Aistihuone-esite

Aistihuoneet-katalogi

Tutustu aisti-tuotteisiin valmistajan verkkosivuilla

Lue lisää aistitiloista Qineran blogista

Ota yhteyttä

Kalle Siltala

Kalle Siltala

Myyntiedustaja & Tuotepäällikkö | Terveysteknologiset apuvälineet, Ahvenanmaa, Varsinais-Suomen, Kanta- ja Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä- ja Keski- Pohjanmaan ja Pohjanmaan HVA:t +358 40 2211 025 kalle.siltala@berner.fi
Aleksi Pukki

Aleksi Pukki

Myyntiedustaja & Tuotepäällikkö | Terveysteknologiset apuvälineet, Uudenmaan, Kymenlaakson, Pohjois- ja Etelä-Karjalan, Pohjois- ja Etelä-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin HVA:t +358 44 775 1290 aleksi.pukki@berner.fi