Kuvassa Ilembulan Luterilainen sairaala
Asiantuntijalla on asiaa

Paluu Terve Tansania -projektin pariin, osa 2

Tavoitteena anestesiaturvallisuus ja paikallisten toiminnan tukeminen

15.4.2019

Meilahden anestesiasairaanhoitaja ja hoitotieteiden maisteri Mari Koppanen oli mukana Terve Tansania -kehitysyhteistyöprojektissa, johon Berner Oy osallistui lahjoittamalla hoitotyössä käytettäviä tarvikkeita. Mari vieraili Ilembulan Luterilaisessa sairaalassa ensimmäisen kerran syksyllä 2017 ja uudemman kerran 4.9–7.10.2018. Lue Marin raportti hänen toiselta Tansanian-matkaltaan.

Edellisen vierailun jälkeen Marille jäi tunne, että olisi hyödyllistä päästä palaamaan Ilembulaan. Yhteistyö erikoislääkäri Tuuli Lehtivuoren kanssa oli sujunut edellisenä vuonna niin hyvin, he päättivät palata yhdessä uudestaan.

Yhteistyökumppanit päättivät lahjoittaa matkalle paljon hyödyllisiä välineitä kuten haavanhoitotuotteita, desinfektioaineita, sekä paljon muuta. Myös Marin työyksiköstä Meilahdesta löytyi käytöstä poistuneita välineitä, joita hän vei mukanaan Ilembulaan, jossa lahjoituksista oli paljon apua ja iloa.

Kuvakollaasi Tansania 2-projektin kuvista

Paikan päällä Ilembulassa Marin päivät täyttyivät muun muassa sairaanhoidonopiskelijoiden opettamisesta. Edellisen vuoden kokemuksiin perustuen Mari pystyi suunnittelemaan myös henkilökunnan koulutuksia, jotka käsittelivät ilmatiehallintaa, aseptiikkaa ja potilasturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten WHO:n leikkaustiimin tarkastuslista, jonka käyttöönotto oli jäänyt edellisenä vuonna kesken.

Työjakson aikana sairaalalla oli myös ruotsalaisia opiskelijoita, joiden aika kului pääasiassa leikkaussalissa, joten Marin aikaa vapautui koulutusten suunnitteluun sekä välineistön tarkastamiseen ja huoltamiseen. Hän teki inventaarion sairaalan välineistöstä ja poisti käytöstä paljon vanhentuneita välineitä, joista henkilökunta ei ollut raskinut luopua. Samalla hän ymmärsi, etteivät paikalliset hoitajat tuntuneet itsekään tietävän mitä kaapeissa ja laatikoissa oli. Kehitysyhteistyössä paikallisten tarpeiden selvittäminen olisikin äärimmäisen tärkeää jo ennen lahjoitusten tekemistä.

Leikkausosastolla ongelmana oli henkilökunnan vähyys sekä välineistön puutteellinen huoltaminen. Tähän liittyi myös instrumenttipuolen ongelma; leikkauksessa käytettäviä välineitä, taitoksia ja neuloja ei laskettu, vaan niitä saatettiin heitellä roskiin kesken leikkauksen. Tähän Mari puuttui tekemällä laminoidun laskutaulun, johon voitiin kirjata leikkauksessa käytössä olleen välineistön ja tarkistaa ne leikkauksen loputtua.

Ilembulassa Mari pääsi tutustumaan myös lähikylässä tapahtuvaan kehitysyhteistyöhön ja keskustelemaan yhteistyöstä saksalaisten kanssa. Ideana oli, että kaikki sairaalan kanssa yhteistyötä tekevät organisaatiot olisivat tietoisia muiden projekteista ja pystyisivät avustamaan toisiaan paremmin. Kansainvälisellä yhteistyöllä projektiemme vaikuttavuus ja hyöty paikallisille kasvaisi.

”Kestävän kehityksen kannalta on hyvä, jos seuraava Ilembulaan lähtevä hoitaja tai lääkäri pystyisi olemaan yksikössä mahdollisimman pitkään ja ottamaan selkeät tavoitteet. Itsestäni tuntui, että projekteja oli monta ja aika ei vain riittänyt kaikkeen haluamaani. Paikallisten suhtautuminen minuun oli positiivista ja yhteistyö sujui mielestäni hyvin.

Autan mielelläni Terve Tansania -projektin seuraavia Ilembulaan lähtijöitä käytännön asioissa ja jos mahdollista lähden itsekin uudemman kerran. Mielestäni monipuolinen koulutus on tärkeää, mutta myös jatkuvuus ja projektin etenemisen seuranta. Paikalliset anestesiahoitajat hyötyisivät paljon anestesialääkärin vierailusta, tuesta ja lisäkoulutuksesta. Toiveeni on, että pystyisimme Suomesta käsin auttamaan salien varustelussa.”

Toiveikkain mielin tulevaisuuteen katsoen, sh Mari Koppanen