Asiantuntijalla on asiaa

Aistihuone on kuntoutuksen ja terapian tuki sekä elämyksien mahdollistaja

8.4.2021

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.

Yllä olevalla videolta kommunikaatio-ohjaaja Jaakko Salonen kertoo aistihuoneen käytöstä Sofianlehdon toimintakeskuksessa Helsingissä.

”Tämä ei ole rakettitiedettä, sitä pystyy tekemään ihan laskemallakin – tämä on paljon enemmän.” – Jaakko Salonen, Helsingin kaupunki

Idea aistihuoneesta alkoi elää Helsingissä sijaitsevan Sofianlehdon palvelukeskuksen työntekijöiden mielessä heidän osallistuttuaan Haltijan aistiseminaariin keväällä 2017.  Seminaarissa tutustuttiin uudenlaisten aistitilojen mahdollisuuksiin, ja lopulta Sofianlehtoon päädyttiin rakentamaan kaksi SHX-aistihuonetta terapian ja kuntoutuksen tueksi sekä asiakkaiden ja työntekijöiden iloksi. Huoneiden avulla Sofianlehdossa voidaan tuottaa miellyttäviä ja kokonaisvaltaisia elämyksiä toimintakeskuksen asiakkaille, ja ne ovatkin olleet kovassa käytössä rakentamisestaan alkaen. SHX-aistihuone on interaktiivinen, joten asiakas voi olla aktiivinen toimija ja vaikuttaa elämykseen omien toiveidensa ja taitojensa puitteissa. Aistihuoneessa syntyy aito yhteys.

Mikä on aistihuone?

Aistihuone on käyttäjälle miellyttävä, fyysisesti ja kognitiivisesti esteetön tila, jossa aistiärsykkeiden määrä on mahdollista muokata käyttäjän tarpeisiin nähden sopivaksi. Aistihuoneessa voidaan luoda ympäristö, joka on käyttäjälle miellyttävä ja joka luo optimaaliset puitteet kuntoutuksen tai terapian onnistumiselle. Aistihuone tuo uusia mahdollisuuksia kuntoutuksen ja terapian tueksi ja se sopii kaikenikäisille ja -tasoisille käyttäjille.

Onnistunut aistitiedon jäsentely on avain parempaan elämään
Saamme arjessa jatkuvasti aistiärsykkeitä erilaisten aistien kautta. Aistiärsykkeiden onnistunut jäsentäminen on edellytys kaikelle sensomotorisen ja kognitiivisen toiminnan onnistumiselle ja vaikuttaa sitä kautta mahdollisimman itsenäisen elämän onnistumiseen (Williams & Shellenberger).

Tavallisesti aistiärsykkeiden käsittely tapahtuu keskushermostossa automaattisesti, mutta joskus käsittely on häiriintynyt. Mikäli käyttäjä kärsii esimerkiksi aistiyliherkkyydestä, tämä herkkyys saattaa heikentää hänen kykyään säädellä käyttäytymistään ja sitä kautta estää oppimista. Aistihuoneessa aistiärsykkeiden määrä voidaan säätää kullekin käyttäjälle sopivaksi, mikä vapauttaa käyttäjän voimavaroja muiden taitojen harjoittamiseen. Koska esimerkiksi äänenvoimakkuutta, valoja tai värinän voimakkuutta on mahdollista muokata, samaa huonetta voidaan käyttää monelle eri käyttäjälle ja eri käyttötarkoituksiin.

SHX-aistihuone sopii monelle
Varhaislapsuudessa SHX-aistihuonetta voidaan käyttää leikinomaisena terapian tai kuntoutuksen apuna, joka auttaa käyttäjää oppimaan leikin kautta, rohkaisee käyttämään mielikuvitusta, liikkumaan ja kokeilemaan sekä auttaa siirtymään havainnosta toimintaan.

Kehitysvammapuolella aistihuone on hyvä mielekkään tekemisen apuväline, jossa voidaan harjoitella kehon hahmottamista ja ympäristön hallintaa. Autismin kirjon käyttäjien kanssa aistihuone tarjoaa mahdollisuuden rentoutumisen ja rauhoittumisen harjoitteluun, kognitiivisten taitojen opetteluun sekä tilaisuuden aktivoida passiivisia käyttäjiä.

Seniorikäyttäjillä aistihuoneessa voidaan harjoittaa muistia palaamalla perusasioiden pariin. Aistihuone kompensoi toimintakyvyn alenemista tarjoamalla seniorikäyttäjälle elämyksiä, joita hänen ei enää muuten olisi mahdollista kokea. Miellyttävä ympäristö lisää turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta ja kohottaa mielialaa.

Blogikirjoitus on alun perin julkaistu Hoiva&Terveys.fi-sivustolla toukokuussa 2018. Kirjoitusta on päivitetty huhtikuussa 2021.