SHX-AISTIHUONEEN ELEMENTIT

SHX-järjestelmä on elementtiensä ja kalustuksensa puolesta modulaarinen. Sen rakentamista voidaan jatkaa myös myöhempänä ajankohtana lisäämällä siihen uusia elementtejä, kuten valaistusta ja efektilaitteita. SHX-ohjausohjelmisto sisältää kaiken tarvittavan näiden laitteiden ohjaamiseen. Kaikkia aistihuone-elementtejä voidaan ohjata sekä automatisoidusti että itsenäisesti erillisinä elementteinään.

Ohjaustapoja SHX-aistihuoneessa on valittavissa monia käyttäjien tarpeen mukaan ja ne kaikki voivat olla toiminnassa samanaikaisesti. Yleisimmin ohjaaja hallinnoi SHX-huonetta Android-tabletilla, joka sisältyy toimitukseen, mutta päätelaitteena voi olla myös mikä tahansa muu Android tai iOS -älypuhelin tai tabletti. Muita ohjaustapoja voivat olla esimerkiksi yhden tai kuuden painikkeen ohjain tai pehmoarpakuutio.

Pelillisyydenkin mahdollistava Proximity-ohjain perustuu RFID-tarroihin ja -kortteihin, joita voidaan yhdistää esimerkiksi käyttäjän omiin tavaroihin ja niihin voidaan ohjelmoida siirtymä mihin tahansa soluun ja sen toimintoihin millä tahansa sivulla. Kuten muukin aistihuoneen käyttö ja ohjauksen muokkaus, myös tämä on erittäin helppo suorittaa ja sekä tarrat että kortit ovat uudelleen ohjelmoitavissa.

Peruslaitteisto

SHX-järjestelmän peruslaitteisto mahdollistaa muun järjestelmän toiminnan ja sen voidaan sanoa olevan aistihuoneen sydän. Siihen kuuluu yksi tai kaksi videoprojektoria, ohjaustietokone ohjelmistoineen, SHX-keskusyksikkö ohjaussignaalien käsittelyyn, audiovahvistin satelliittikaiuttimille, satelliittikaiuttimet, vibroakustisten elementtien vahvistin ja ohjaustabletti ohjelmistoineen.

Valaistus

Valaistuselementit voivat olla monenlaisia ja niillä säädellään huoneen värimaailmaa ja jatketaan kuvaseinän tunnelmaa koko huoneeseen. Yleisvaloksi valitaan usein katto- tai seinäasennuksena led-Yleisvaloksi valitaan usein katto- tai seinäasennuksena väriä vaihtavaa led-kiskoa. Tämän lisäksi kohdistetumpaan tarpeeseen on tarjolla erillisiä spottivaloja ja pimeä huone voidaan toteuttaa käyttäen UV-valoja. Valaistuselementeiksi voidaan katsoa myös erilaiset kuituvaloratkaisut, kuten kuitusuihku, kuituvaloniput ja kuituvaloverhot. Myös kuplaputki sisältää valaisuelementin.

Vibroakustiset elementit

Vibroakustisilla elementeillä saadaan aikaan tärinän tunne. Tärinän voimakkuus on säädettävissä ja se sekä voimistaa kokemusta että rauhoittaa kokijaa vauvasta vaariin muistijälkenä kohdussa koettu äidin sydämenlyönnit. Vibroakustisiksi elementeiksi valitaan usein monikäyttöisyytensä takia säkkituoleja ja vibroakustisia tyynyjä, mutta ne voivat olla lisäksi myös vaikkapa vesisänky tai pallomeri. Myös asiakkaan omia kalusteita voidaan muuttaa järjestelmään sopiviksi, kunhan kalusteen rakenne tätä tukee.

Mies istuu vibroakustisella sakkituolilla
Vibroakustinen säkkituoli
Vibroakustinen säkkituoli

Efektilaitteet

Efektilaitteilla tarkoitetaan laitteita, jotka tuottavat kokemusta esimerkiksi tuulesta ja vauhdista tai lämmöstä. Niillä luodaan jatkuvuuden tunnetta tai muuten mielenkiintoisia pintoja tai ympäristöjä. Näitä laitteita voivat olla esimerkiksi tuuletin, tähtitaivas tai saippuakuplat.

Tähtitaivas
Tuulikone

Kalusteet

Kalustevalinnoilla yhtenäistetään ja haluttaessa rauhoitetaan tilan tunnelmaa tai luodaan mielenkiintoinen toi-mintaympäristö. Osa kalusteista myös tukee muun laitteiston toimintaa ja voi olla myös oma efektinsä. Kalusteita voi olla esimerkiksi erilaiset istuimet, seinäpaneelit, peilit ja pehmustetut palikat. Kaikki kalusteet kestävät kosteutta ja ovat helposti puhdistettavissa.

Esimerkkejä aistihuoneen kalusteista

Ohjainlaitteet

Ohjainlaitteita valitaan käyttäjäkunnan tarpeiden mukaan. Peruslaitteiston mukana toimitetaan tablet-tietokone, joka on eräs ohjaajien ja kykenevämpien käyttäjien tapa ohjata järjestelmää. Tabletin ohjausohjelmisto on mahdollista ladata myös kännykkään ja ohjata sillä järjestelmää. Muita ohjaustapoja ovat esimerkiksi yhden painikkeen ohjain, jolla voidaan suorittaa ohjausohjelmistossa valinta painalluksella aina seuraavaan soluun, valita sivulta satunnainen solu tai askeltaa soluja eteenpäin, kuuden painikkeen ohjain, jolla voidaan suorittaa suora valinta sivun kuudelle ensimmäiselle solulle, pehmonoppaohjain, jonka asento määrittää valintaa, matto-ohjain, jonka painikealueisiin astumalla voidaan tehdä valinta tai ääniohjaus, jolla voidaan vaikuttaa huoneen värimaailmaan.

Kuuden painikkeen ohjain
Pehmonoppaohjain

Erityisnostona on mainittava myös Proximity-ohjain, jolla voidaan suorittaa siirtymä minkä tahansa ohjelmassa olevan solun sisältöön. Proximity-ohjainta ohjataan korteilla ja tagitarroilla. Tarra voidaan esimerkiksi liimata villasukan pohjaan. Kun villasukka laitetaan ohjaimen päälle, käynnistyy pukeutumisvideo. Leluauto voidaan liimata korttiin. Kun kortti laitetaan ohjaimen päälle, käynnistyy kulkuvälinevideo.

Korteilla voi toki tehdä myös pelillisempää sisältöä ja koska siirtymät ovat vapaita, vaikkapa tietovisasisältöä, jossa vain oikea kortti vie eteenpäin seuraavaan kysymykseen. Tagit ja kortit ovat uudelleenohjelmoitavissa ja ohjelmointi tapahtuu käytännössä parilla hiiren klikkauksella.

Proximity-pöytä
Proximity-ohjain

Ohjausohjelmisto

Ohjausohjelmisto on nimeltään Server. Ohjelmisto käynnistyy automaattisesti tietokoneen käynnistyessä ja vie suoraan ohjausnäkymään. Käytännössä ohjausnäkymä sisältää sivuja ja sivut sisältävät soluja. Solut ovat niitä yksiköitä, joihin tehtävät ohjausvalinnat kohdistuvat, joskin joillakin ohjaimilla on mahdollista valita myös sivuja. Solujen taakse puolestaan on viety kaikkien efekti- ja muiden laitteiden ja sisältöjen tapahtumat, jotka toteutuvat kun solua painetaan. Ohjausohjelmassa voidaan helposti muokata olemassa olevaa sisältöä ja tarpeettomia ohjaussivuja ja -soluja voidaan poistaa tai piilottaa tarvittaessa.

Ohjaussivuille voidaan määrittää jäsennetysti eri sivunäkymiin haluttu solumäärä ja jokaiselle solulle voidaan määritellä halutut toiminnot, jotka suoritetaan kun siihen kohdistuu valinta joltakin ohjauslaitteelta. Toiminnot voivat olla kuvaa, ääntä, valoa, siirtymä internet-sivulle tai muiden elementtien toimintaa toteutettuna välittömästi tai ajastetusti. Video- ääni- ja kuvatiedostot voivat olla paikallisia tiedostoja tai vaikkapa Youtube-video. Soluihin saadaan yhdistettyä niin haluttaessa myös puhesynteesi, joka toistaa solun kuvauksen tehosteena.

Lisäarvoa toissijaisesti aistihuoneelle tuo sen käyttömahdollisuus varsinaisen ohjausohjelmiston ulkopuolella -esimerkiksi Yle-areenan videoita voidaan toistaa aistihuoneen valaistuksen värimaailman mukaillessa videon väritunnelmaa ja äänentoiston vibroakustisine elementteineen toimien samoin kuin varsinaisen aistihuonesisällön kanssa. Aistihuone voi tuoda  kirjaimellisesti lisäväriä myös elokuvailtoihin tai urheilukisoihin kotikatsomossa.

Aistihuoneen mukana toimitetaan runsaasti valmista sisältöä ja tavoitteena on, että käyttökohteissa päädytään luomaan myös omaa sisältöä. Muokkauskoulutus kuuluu toimitukseen ja se järjestetään usein kun aistihuone on ehtinyt olla hetken aikaa käytössä ja tullut siten käyttäjille perustoiminnoiltaan tutuksi. Muokkaus tapahtuu ohjelmointitilassa hiirellä ja näppäimistöllä, jotka eivät normaalisti ole käytössä ohjainlaitteena, joten muokkaus ei tapahdu vahingossa.

SHX-Aistihuoneen erityisominaisuuksia pähkinänkuoressa

 • Yhtenäinen ja erillinen kaikkien aistihuone-elementtien (kuva, ääni, valaistus, vibroakustiikka, efektit) automatisoitava ja manuaalinen ohjaus erillisten ohjainlaitteiden lisäksi puhelimilla ja tableteilla. Puhelin- ja tabet-ohjelmiin ei liity erillisiä hankinta- eikä käyttökustannuksia.
 • Tietokone- ja tablettikäyttöliittymän yhtenevien näkymien muokattava sivu- ja painikemäärä sekä ulkonäkö.
 • Youtube -median suoratoisto internetistä ohjelman kautta (suora valinta ohjainalitteilla).
 • Runsas määrä ohjainlaitteita valittavissa tarpeen ja toimintakyvyn mukaan.
 • Median (kuvien ja videoiden) skaalaus kahden vierekkäisen projektorin muodostamaan kuvapintaan. Kuvapinnoilla voi olla eri materiaali (esim. toisella kuva ja toisella video).
 • Aistihuoneen valintojentekomahdollisuus omien esineiden avulla.
 • Värisevien aistihuone-elementtien värinän suhteellisen voimakkuuden säätö erillään äänenvoimakkuussäädöstä.
 • Ulkoisten laitteiden ohjausmahdollisuus ohjelmoitavilla radio- ja infrapunakäskyillä suoraan ohjelmistosta.
 • Aistihuoneen mediasisältö on helposti muokattavissa käyttäjän toimesta ja siinä voidaan käyttää omia videoita, kuvia, ääniä…
 • Puhesynteesituki valinnoissa.
 • Ohjelmassa valinnan askellusmahdollisuus.
 • Modulaarinen -elementtejä voidaan lisätä myöhempänä ajankohtana osaksi ohjattavaa järjestelmää.

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.

Ota yhteyttä

Aleksi Pukki

Aleksi Pukki

Myyntiedustaja & Tuotepäällikkö | Terveysteknologiset apuvälineet, Uudenmaan, Kymenlaakson, Pohjois- ja Etelä-Karjalan, Pohjois- ja Etelä-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin HVA:t +358 44 775 1290 aleksi.pukki@berner.fi
Kalle Siltala

Kalle Siltala

Myyntiedustaja & Tuotepäällikkö | Terveysteknologiset apuvälineet, Ahvenanmaa, Varsinais-Suomen, Kanta- ja Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä- ja Keski- Pohjanmaan ja Pohjanmaan HVA:t +358 40 2211 025 kalle.siltala@berner.fi