STOP painehaavoille_herokuva
Ajankohtaista

Miten painehaavoja voidaan parhaiten ehkäistä ja hoitaa?

Mikä on painehaava?

Painehaava on paikallinen ihon ja ihonalaiskudoksen vaurio, joka syntyy paineen, hankauksen ja kosteuden yhteisvaikutuksesta. Painehaavat jaotellaan Bradenin pisteytystaulukon mukaan neljään kategoriaan, riippuen kudosvaurion tyypistä.
Lataa tästä Braden pisteytystaulukko

Miksi painehaavoja pitäisi ehkäistä?

Painehaavat aiheuttavat potilaalle aina suurta inhimillistä kärsimystä. Pahimmillaan painehaava saattaa johtaa vakavaan tulehdukseen, josta voi aiheutua raajan menetys tai kuolema. Potilaan kärsimyksen vähentämisen lisäksi merkittävä osa terveydenhuollon kustannuksista aiheutuu painehaavoista. OECD arvioi, että maailmanlaajuisesti painehaavoista aiheutuu kolmanneksi eniten potilasvahinkojen kustannuksia. Suomessa painehaavojen kustannusten arvioidaan olevan noin 500 miljoona euroa vuosittain. Potilaiden elämänlaatua voidaan parantaa ja painehaavojen aiheuttamista kustannuksista on mahdollista säästää ottamalla painehaavojen ehkäisy tärkeäksi osaksi hoitoprosessia.

Ketkä potilaat ovat suurimmassa riskissä saada painehaavan?

Tärkeintä on löytää riskianalyysia hyödyntämällä ne potilaat, jotka ovat alttiina painehaavoille. Tässä korostuu henkilökunnan ammattitaito. Kun potilaan toimintakyky on alentunut, painehaava voi tietyissä olosuhteissa kehittyä jopa minuuteissa. Riski on suuri esimerkiksi iäkkäillä, heikkokuntoisilla vuodepotilailla, joiden kyky muuttaa itsenäisesti asentoaan on rajoittunut. Muita riskitekijöitä ovat esimerkiksi pitkät ambulanssikuljetukset, leikkaukset ja muut tilanteet, joissa potilas joutuu olemaan pitkään paikallaan

Miten painehaavoja voidaan parhaiten ehkäistä?

Koko hoitoketju on tärkeässä roolissa painehaavojen ehkäisyssä. Keskeistä on perushoitotyö, ravitsemus sekä asentohoito, jota tukevat hyvät tuotteet. Tutustu painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuviin asentotyynyihin, Hyalo4-tuotesarjan hoitaviin valmisteisiin sekä korkean ja erittäin korkean riskin patjoihin. Myös henkilöstön osaamista on hyvä tukea säännöllisellä koulutuksella.

Meillä on aito halu auttaa.

Olemme asiantuntijoita painehaavojen ennaltaehkäisyssä. Mikäli yksikössänne tarvitaan lisätietoa painehaavojen ennaltaehkäisystä ja sitä tukevista tuotteista, autamme mielellämme. Järjestämme tilauksesta myös painehaavojen ennaltaehkäisyyn keskittyviä koulutuksia.