Asiantuntijalla on asiaa

Kuinka aistihuoneet auttavat hermorappeumasairauksissa

24.1.2022

Nykyään monet hermorappeumasairaudet koskettavat laajemmin iäkästä väestönosaa johtuen yhteiskunnan ikääntymisestä ja eliniänodotteen kasvamisesta. Kyseisistä sairauksista voimme nostaa esiin ikäihmisten ensisijaisena toimintakyvyn rajoittumista aiheuttavana syynä muistisairaudet, jotka ovat suuri huolenaihe väestölle, koska ne vaikuttavat niin yksilön hyvinvointiin, kuin hänen perheeseensä sekä ympäristöönsäkin.

Hermorappeumasairaudet rajoittavat itsenäisyyttä jo varhaisvaiheista alkaen ja vähentävät osallistumista kaikenlaisiin aktiviteetteihin. Niille kaikille on yhteistä kroonisuus sekä etenevä ja peruuttamaton luonne.

Luminea-kuidut aistihuoneessa

Osallistumisen puute voi johtaa turhautumiseen ja epävarmuuteen, mielialan muutoksiin (apatia, mielialanvaihtelut, ärtyneisyys yms.) tai johtaa jopa eristäytymiseen, yhteyden puuttumiseeen ja käytösmuutoksiin. Kyseisten oireiden hoitamiseen käytetään enenevässä määrin psykoaktiivisia lääkkeitä tai ns. kemiallista rajoittamista. Sopiva lääkkeetön hoito, mukaan lukien tieto, koulutus ja tuki hoitajille, ympäristön mukauttaminen ja dementiaoireiden laukaisijoiden välttäminen, on kuitenkin aina tarpeen ja auttaa hallitsemaan tai vähentämään oireita.

On osoitettu, että lääkehoidon ja lääkkeettömän terapian yhdistelmä on paras keino viivästyttää hermorappeumasairauksia sairastavien ihmisten tilan heikkenemistä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Stimulaatio, jota tuotetaan yksilölle sopivilla aktiviteeteilla ja käyttäen erilaisia kognitiivisia, sensomotorisia ja sosiaalisia prosesseja, auttaa ihmisiä olemaan aktiivisempia ja osallistuvampia, hidastaen tilan huonontumista ja tukien heidän  itsemääräämisoikeuttaan sekä elämänlaadun paranemista ja myönteistä mielentilaa.

Yksi tarkoitukseen sopivimmista lääkkeettömistä hoitomuodoista on aistitilojen käyttö terapiavälineenä. Aistihuoneet ovat hallittuja ärsykkeitä sisältäviä ympäristöjä, jotka parantavat ihmisten tunne- ja käyttäytymisen tilaa tukien lääkinnällisiä keinoja ja vähentäen fyysisten ja kemiallisten rajoituskeinojen käyttöä.

Luminea-kuplaputki

Aistihuoneisiin kuuluvat SHX-teknologialla toimivat tilat. Tällaiset tilat ovat immersiivisiä, vuorovaikutteisia ja täysin mukautettavissa. Ne tarjoavat terapiainterventioon osallistuvalle käyttäjälle sopivaa yhtenäistä sisältöä, joka on toteutettu huoneessa havaittavien kuvien, äänien, videoiden, musiikin, valojen, huonekalujen värinän ja muiden efektien yhdistelmänä. Niiden avulla voidaan luoda eri aistinkanavien kautta havaittavia sisältöjä, joilla on moninaisia terapiatavoitteita, ja jotka on sovitettu kullekin käyttäjälle, heidän taustaansa ja nykytilaansa, tarpeisiinsa ja kiinnostuksenkohteisiinsa.

Miten stimulaatio aistitilassa voi auttaa?

Paluu perusasioihin

Me kaikki liikumme erittäin moninaisissa ympäristöissä, joissa ärsykkeet ovat monimuotoisia, muuttuvia ja stressaavia. Iäkkäät ihmiset voivat kokea olonsa tällaisissa ympäristöissä epämukavaksi tai häkeltyneeksi, etenkin, jos heillä on muistisairaus tai ikään liittyviä kognitiivisia rajoitteita. Aistihuoneet auttavat ikäihmisiä palaamaan olennaisen äärelle ja löytämään tyyneyden tilan, kun ympäristöä voidaan hallita siten, että se tavoittaa henkilön kaikista olennaisimpien ja yksinkertaisimpien toimintojen kautta.

SHX-aistihuoneessa kokemuksia voidaan elää uudelleen hallitusti yksinkertaisten, miellyttävien ja johdonmukaisten, käyttäjän aistikykyihin mukautettujen ärsykkeiden avulla, mikä toimii lähtökohtana monen tasoiselle kognitiiviselle stimulaatiolle.

SHX-järjestelmällä voit luoda omia mukautettuja ympäristöjä

Voimme tutkia kunkin käyttäjän henkilöhistoriaa, hakea internetistä tai muista lähteistä tietoa kyseiseltä ajanjaksolta ja luoda sisältöjä menneistä tapahtumista, perhekuvista, musiikista ja lauluista, vanhoista radio- ja TV-ohjelmista jne.

Tällaisten sisältöjen kokeminen on paljon intensiivisempää SHX-aistihuoneessa eri resurssien yhdistelmänä luodun saavutettavan ympäristön ansiosta. Käytettäviä resursseja ovat mm. suurikokoiset heijastuspinnat, äänisignaaliin yhteydessä oleva värinä, tai kuviin perustuva valaistus, joka luo immersiivisen vaikutuksen. Sitä on myös mahdollista täydentää muilla aistielementeillä, jos niin halutaan (kylmä/lämmin, ilmavirta, saippuakuplat, heijastukset jne.).

Näin edistetään käyttäjän yhteyttä muistoihinsa ja annetaan heille mahdollisuus elää uudelleen ilahduttavia hetkiä intensiivisellä tavalla. Tällaisten kokemuksien tuella voimme keskittyä episodisen ja takautuvan muistin lisäksi myös muihin kognitiivisiin aspekteihin tai tehdä erityisiä harjoitteita. Voimme esimerkiksi tehdä kuvien, äänien tai niiden yhdistelmien luokittelutehtäviä; stimuloida toiminnanohjaustaitoja kuplaputken värisarjoilla ja pyrkimällä muistamaan mikä väri tulee seuraavaksi; tunnistaa ja nähdä kuvien ja äänien yhteydet; muistaa ja tunnistaa maisemia tai kohtauksia; jne.

Kognitiivinen stimulaatio

Käytettiin sitten perusärsykkeitä tai immersiivisiä kohtauksia, terapeutti pystyy luomaan käyttäjän ja hänen tilanteensa mahdollisuuksien ja rajoitusten mukaisesti mukautettuja, eri monimutkaisuustason aktiviteetteja kognitiivista stimulaatiota varten.

Aistihuoneissa on mahdollista luoda laaja valikoima aistiyhdistelmiä painottaen aina niitä, jotka ovat käyttäjälle saavutettavimpia ja tyydyttävimpiä, ja ohjata käyttäjiä kohti terapeuttisia tavoitteita (tarkkaavaisuus, muisti, puhe ja kieli, hengitys, psykomotoriset taidot yms.) ympäristössä, joka ei painosta, on johdonmukainen, miellyttävä ja ymmärrettävä.

Kun henkilö havaitsee ja sisäistää ärsykkeitä tehokkaammin, hän kokee ympäristönsä vähemmän uhkaavana tai stressaavana ja paremmin hallittavana, hänen vireys- ja tarkkaavaisuustasonsa mukautuu edistäen hänen valmiuttaan mihin tahansa toimintoon.

SHX-järjestelmä

SHX-huoneissa on rajattomasti mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, jonka avulla voidaan suorittaa muistin lisäksi huomiokykyä, keskittymistä, ennakointia, luokittelua, assosiointia, erottelua, kieltä, ja monia muita kykyjä stimuloivia terapeuttisia toimintoja.

Yhteys, kommunikaatio ja hyvinvointi

SHX-järjestelmän monipuolisuus ja aistihuoneen elementtien voima mahdollistavat sellaisten mukautettujen ympäristöjen ja aktiviteettien luomisen, jotka ovat kullekin käyttäjälle miellyttäviä ja oleellisia, sekä niin yksinkertaisia tai hienostuneita kuin on tarpeen.

Miellyttävät ja saavutettavat tuntemukset edistävät yksilön ja hänen ympäristönsä yhteyttä ja kommunikaatiota perheenjäsenten tai hoitajien kanssa myönteisessä kontekstissa. Kommunikaatio luodaan käyttäjälle soveltuvalla tasolla ja voi olla niinkin perustavanlaatuista kuin katse tai hymy.

Mukavuudentunne edistää käyttäjän hyvinvointia, parantaen hänen alttiuttaan muuhun toimintaan ja luo ihanteellisen ympäristön hänelle itselleen ja hänen ympärillään oleville ihmisille helpottaen hänen osallistumistaan.

Veloitukseton suunnitelma!

Sinä kuvittelet, me luomme! Pyydä ilmainen aistihuonesuunnitelma tilasta, joka mukautuu tarpeisiisi, käytettävissä olevaan tilaan ja terapeuttisiin tavoitteisiin. Lähetä meille yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottavat yhteyttä!

Tämä on käännös englanninkielisestä artikkelista, joka on julkaistu täällä.